xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx─◻XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxWORKxxxxxxxABOUTxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPROJECTSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MMMMMMMMMMMMMMMMdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmhyyyyyyyyyhhddmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmdhyso++///////////////////o+///:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmdhysoo++++//////////////////////++oosyyyo/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MMMMMMMMMMMNMMmddddhdhhdmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmddNMMNNmdhhyso+++++++++++++///////////////////++ossssosyyyo//::://:::://///:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MMMNNNMMMNddNMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdddhddhddmmNNMyoo++++++++++++++++++++++////+++//+++///+///+ssssssyhmhyo////://--/ooo/:/:-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MMMNNNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmmddmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMo++++++++++++++++++++++++++/+++++++++++++++++syyyyhdhdmhs+++++/+::/++o::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NNNmmNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMmdmMNdmmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMs++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ohNMMNNmdyhmdso+++/++:///:::::////:/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NNNmmmNNmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMs+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++oNMMMMMMMmmmdmyo++////::::::::::::::::::://:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NNNmmmmNNmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMs+++++++++++++++++++++///++++++++++++++++oNNNNMMMMNNmddssso+///::::::::::::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NNNmmmmmmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMs++++++++++++++++++//////+++++++++++++++++hNNMMNNddmdhddddho+///::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NNNmmmmmmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy++++++++++++++++++//////++++++++++++++++oymNNNmmddddhddmNmhso+//::::::::::::::::::::::::::--:::::::::::::::::::::::::::::

++ooosssyyhmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy++++++++++++++++++///////////++++++++++odmmdddhhhyysoooshmmdso+//:::::::::::::::::::::::------:::::::::::::::::::::::::::

...............---://+ossyyhhddmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy++++++++++++++/////////////////++++++++oddhs+++oyyoo++++oossso+//::::::::::::::/:::::::----:--:::::::::::::::::::::::::::

......```````````````````````......---://+ossyyhhddmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy+++++++++++++/++/////////////////++++++odhhhyyyyys+++oyysooo++///::::::::::::::::::::::--:::--:::::::::::::::::::::::::::

.......`````````````````````````````````````````......---://+oosyyhNMMMMMMMMMMh+++++++++++++////////////////////++++++syddhhhysso+/+yhhhsoo++///::::::::::::::::::::::--:---:::-::::::::::::::---::::::-

.........``````````````````````````````````````````````````````````hMMMMMMMMMMh+++++++++++++///////////////////++++++ssyddhyyyyso+/ohhhhyoo++//:::::::::::::::::::::::-:::::::--------------------------

..........`````````````````````````````````````````````````````````yMMMMMMMMMMh+++++++++++++//////////////////++++++ossshdhyyyyso+/ohhhhhso++///:::::::::::/::::::::::---::-----------------:-:---------

............```````````````````````````````````````````````````````yMMMMMMMMMMd+++++++++++++++++/////////////++++++ossssydddhhhyysyyhhhhhhso+///:::::::::::::::::::::::--::-:-:-------------------------

..............`````````````````````````````````````````````````````sMMMMMMMMMMd+++++++++++++++++///////////++++++++ssssyhMNNNNNNMMMMmhhhhhyo++///::::::::::::::::::::::-----:-:-------------------------

.....................``````````````````````````````````````````````oMMMMMMMMMMd+++++++++++++++++////////++++++++++sssssymMMMMMMMMMMMMdhhhhhso+///::::::::/::::::::::::--------:-------------------------

-........................``````````````````````....````````````````oMMMMMMMMMMm++++++++++++++++//////////++++++++ssssssyNMMMMMMMMMMMMmdddhhho++//:::::::/::::::::::::::---------------------------------

-...........................```````````````...........````````````.oMMMMMMMMMMm++++++++++++++++/////////++++++++ossssssyMMMMMMMMMMMMMNddhhhhy++///:::::/:::::::::::::::---------------------------------

---..........................`.`````````................`````````..+MMMMMMMMMMm+++++++++++++++//////////++++++++++oossyhMMMMMMMMMMMMMMmddhhhyo+///::::/::::::::::::::::---------------------------------

----...............................................................+MMMMMMMMMMm+++++++++++++++++//////////++++++++++++odMMMMMMMMMMMMMMNdddhhhy+///::::/::::::::::::::::---------------------------------

------.............................................................:hysssoooo++++++++++++++++++//////////+++++++++++ossNMMMMMMMMMMMMMMMmdhhhhys///:::/::::::::::::::::----------------------------------

-------............................................................`:.  `     `++++++++++++++++++///////+++++++++++odysMMMMMMMMMMMMMMMMNdhhhhyy+//::/::::::::::::::::::---------------------------------

--------..............................................----..........:.        `++++++++++++++++++//+++++++++++++++++ddomNNMMMMMMMMMMMNmmhhhhysso/::/::::::::::::::::::----------------------------------

------------..................................---.--------..........-.        `++++++++++++++++++/++++++++++++++++++smy+oodMMMMmNMMMMdyyyyyyysoo+::::::::::::::::::::::---------------------------------

---------------......................-...------------------.........-.      ``.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++dd+++sMMMMNmMMMMysssoooooooo//:::::::::::::::::::----------------------------------

:-------------------.................-..--------------------.....--..-   ``-::-++++++++++++++++++++/++++++++++++++++dNmy++yMMMMmdMMMMssssooo+////+/::/::::::::::::::::----------------------------------

::-----------------------------......------------:///::--//:----------`.--:/+/:++++++++++++++++++++///+++++++++++++osoyds+hMMMMdyMMMMyssssoo+/////////::::::::::::::::----------------------------------

:::::-----------------------------------------::/+sss+/+sNMm/:-------://///os++++++++++++++++++++++++++++++++++++++oo+ohhsdMMMMmhMMMMhssssoo++////::::::/:::::::::::::----------------------------------

::::::--------------------------------------::/+osyhyso/mNNNNmdy+---/o+++++shs/+++++++++++++++++++++++++++++++++++oooymmdNNMMMMNdMMMMhssssoo++///:::::::::::::::::::::----------------------------------

:::::::::---------------------------------:::/+osyhhhyo+yNMNNNNNNs:-:/::://+s+:+++++++++++++++++++++++++++++++++++odmNNNddNMMMMNmMMMNyysssoo+//+/:::::::::::::::::::::----------------------------------

::::::::::::------------------------------:://+oyyhhhyo+/hMMMNNNNNs::o//oshhdos++++++++++++++++++++++++++++++++++sssooooyhdhNMMhyNMMdsysssoo+////:::::::::::::::::::::::::------------------------------

:::::::::::::::::::----------------------::://+osyhhdyo+/yMMMMMNNNm::+o/os//y+o++++++++++++++++++++++++++++++++++oo+++++yyysdMMhodMMyossssoo+++///::::::::::::::::::::::::::::--------------------------

///::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::://+osyhhdho+/oMMMMMMMN+:/ydhmdyos::+++++++++++++++++++++++++++++++++oo+++++ohoyyhMMNomMMsossssso++///:::::::::::::::::::::::---::::::-----------------------

/////::::::::::::::::::::::::::::::::::::::://+osyhdddssydMMMMMMMN+:/mNNNm:o/:-+++++++++++++++++++++++++++++++++o++++++ys+symMMMhMMMdossssooo+///:::::::::::::::::::::::---------::::-------------------

////////::::::::::::::::::::::::::::::::::///+osyhhddNNMMMMMMMMNMMo:.hhyoy:o.../+++++++++++++++++++++++++++++++o++++++oho+ddyNNNmmmmmsooooo++////:::::::::::::::::::::::--------------:::---------------

////////////::::::::::::::::::::::::::::///++oosshhhmMMmdMMMNdsoNmh/+ydohods+ooo+++++++++++++++++++++++++++++++s++++++yy+++shyyyooo+ys+++oo+//////:::::::::::::::::::::::-----------------::::----------

////////////////:::::::::::::::::::::://///++ooosyhydMMy+mMhodhhddddhydmmdNmdmMh++++++++++++++++++++++++++++++so++++++hs++ooyh++++++oho++ooo///////::::::::::::::::::::::----------------------::-------

+///////////////////////////:::::::::::::////+++oyyshMMh+yMysdosss/hydyshydddNMho+++++++++++++++++++++++++++++s++++++sh+++oo+yo++++++sh+++so+//////::::::::::::::::::::::---------------:::::-----------

++++++//////////////::::::::::::::::::::::///+++oyysyNMhosMdsh/shsyddyyhmNsdmNMhoo+++++++++++++++++++++++++++so++++++hy++os++oso++++oodhooooo+/////:::::::::::::::::::::::::::::::::::::----------------

++++++/////////////:::::::::::::::::::::::::/::/+yhyyNMmymMNmmhmNdddmhyhhNNmysNhooo+++++++++++++++++++++++++os++++++odo+oso++oysyosssooss++oo++///////::::::::::::::::::::::::::------------------------

+++++///////////::::::::::::::::-----::::://+oosydmmNMMNmMMMMNNNNmdmmddo/my+:smyoooo++++++++++++++++++++++++ss++oosshy++oso++++o+++++++oyo+ooo+///////////////////::::::::::::::------------------------

+++++///////////:::::::::::::://++oossyyhhhhhhhhdmmmmNNNmmNNNNmmmmddmhs+oyo/+oysoooooo+oooo++++++++++++++++ohssooo+odo+oso+++++oo+++++++sy++oso+///+////////::::::::::::::::::::--::--------------------

+++++////////////++ooosssyyhhhhhhyyyyyyyhhhhhhdddmmmmNNmmmNmmmdddddhdhs+so++++ooooooooooooo++++++++++++++++ys++++++yh+osso++++++s++++++++yy++ooo++//////////::::::::::::::::::::--::--------------------

+++oosssyyyhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhddddmmmmNNmdmNmmmdddddhhhyyhyssoooooooooooooooooo++++++++++++oyo++++++dsooysoo+++++oo++++osyhhyooso++///////////:::::::::::::::::::--::--------------------

dmmdddddddddddddhhddhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddmmmmNNmmmNmmmmmmmdddhyys/++/::/oooooooooooooooo++++++++++yso+++++sdoosso++oo++oosoooo+++oshs+oso++////////////:::::::::::::::::-::::-------------------

mddddddddmmmmddddddddddhhhhhdddddddhhhhhhhdddddmmmmmmNNmmNNNmmmmmmmddhhhy++++/++ooooooooooooooooo++++++++syo+++++ohyoossoooo+++++os++++++++syooss++//////////////::::::::::::::::::::-------------------

2019


20.09 – 22.09 For Fun festival

Time Out Market; Av. 24 de Julho 49, 1200-479 Lisboa2018


06.06 3 x 24 Frames, screening

KASK Cinema; Godshuizenlaan 4, 9000 Gent


28.06 – 01.07 Graduation 18

Camus Bijloke, De Zaal, 9000 Gent

16.03 – 25.03 Jarne Quintiens & Febe Man – Gezien

Campus Bijloke - Glazen Gang expo


2017

22.06 – 29.06 Mežonīga Gumijas Pīle | Wild Rubber Duck

D27; Dzirnavu iela 27, Rīga, LV-1010, Latvija


10.06 – 11.06 TaDaa! Festival 2017

Telliskivi, Creative city: 60a, 10412 Tallinn

30.05 – 12.06 Tase’17 - Eesti Kunstiakadeemia

lõputööde festival/Grad Show Noblessneri sadamalinnak; Tööstuse 48, 10416 Tallinn, Estonia

25.05 Lecture: Question of insularity in post-modernism without art

Tallinna Kunstihoone Galerii: Vabaduse väljak 8, 10146 Tallinn


2016

18.06 - 19.06 Groeipijn

Jan Colle Galerij; Jakob van Caeneghemstraat 16, 9000 Gent2015


17.12 Night of the Palms, screening

KASK Cinema; Godshuizenlaan 4, 9000 Gent


06.09- 29.09 Fixatif

KASK in de exposeer ruimte “Zwarte Zaal”; Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent


06.03-08.03 Inondation

KASK in de exposeer ruimte “Zwarte Zaal”; Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent2014


19.03 – 23.03 Black Room Blank wall

KASK in de exposeer ruimte “Zwarte Zaal”; Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent2012


09.06 – 10.06 Expo Exit

Herkenrodekazerne; Maastrichterstraat 100, 3500 Hasselt2011


01.06 - 31.06.2012 Zonnestraal

Woon en Zorgcentrum; Zeven-Septemberlaan 17, 3500 Hasselt
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsendxnudesxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx©_1994_2020_Jarne_Quintiens._All_Rights_Reserved.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx